2011-01-15, Cap&Design, Trycka utomlands

 

 

 

Att trycka grafiska produkter utomlands är en växande trend. Allt fler i branschen – såväl bokförlagsjättar som små skivbolag – blickar mot Asien och Östeuropa för att sänka sina kostnader, men samtidigt behålla kvaliteten. Men hur är det med arbetsvillkor och miljö? Och finns andra fördelar än priset? Cap & Design kontaktade proffsen.

 

Tidningen ETC skrev i höstas en artikel med rubriken ”Svenska förlag drar till Kina.” Reportaget visade att allt fler svenska bokförlag trycker utomlands. Av de bäst säljande böckerna vid tiden hade knappt hälften tryckts i Sverige. 47, 5 procent i övriga Europa och resten i Asien.

 

Margaretha Zachrisson, förlagschef på Natur & Kultur, bekräftar bilden och berättar att majoriteten av deras böcker trycks i utlandet. Huvudskälen är pris och kapacitet; ibland vill de exempelvis kunna trycka 30 böcker samtidigt. Men på kvaliteten tummar de aldrig.

 

– Kvalitetssäkring av vår produktion är oberoende av vart i världen leverantören ligger. Grunden är ett genomtänkt arbetsflöde och få mellanhänder, vi har direktkontakt med alla våra tryckerier. Vi jobbar ibland med ”dummys” för att undvika missförstånd kring bokens utformning. Sedan har vi en standard för hur pdf-filer och provtryck ska produceras och kontrolleras, och där ställer vi tydliga krav på tryckerierna. Vi gör även regelbundna besök hos alla leverantörer. Slutligen jobbar vi aktivt med uppföljning där vi kontrollerar hur alla böcker ser ut då de levereras.

 

Jag frågar Margaretha Zachrisson hur förlaget arbetar med social och ekologisk hållbarhet – hur kan Natur & Kultur vara säkra på att allt går rätt till när man trycker i Kina?

 

– Här har vi som beställare ett stort ansvar och vi tar alla frågor som rör CSR (Corporate Social Responsibility) på största allvar. Vi har en aktiv bevakning av arbetet med nya ISO 26000 för att se på vilket sätt vi kan tillämpa den för bokproduktion. Samtliga av våra leverantörer är dessutom ISO 14001-certifierade. I dag använder vi också en uppförandekod som alla måste acceptera då de skriver avtal med oss. En grundförutsättning för att kunna bedöma leverantörer ur dessa aspekter är att jobba utan mellanhänder och att de i sin tur inte arbetar med underleverantörer.

 

Thomas Lundström är vd på Dotgain. Företaget är en oberoende rådgivare inom grafisk produktion med fokus på ”optimering”. Målsättningen är att hjälpa små och stora organisationer att sänka sina tryckkostnader. Något man lyckats bra med – mycket tack vare att företaget vågat satsa på utlandet. Thomas Lundström förklarar att fördelarna är en kombination av lägre löner, större kunskap om handgjorda produkter samt högre krav på yrkesmässiga kunskaper.

 

– Kunskapskraven leder till högre kvalitet. Speciellt i bokbinderidelen lyckas de faktiskt ofta bättre än i Sverige. Här hemma bygger allt på automation.

 

Dotgain producerar trycksaker i bland annat Östeuropa och Ryssland. I huvudsak rör det sig om broschyrer, böcker, tidskrifter, manualer och kataloger.

 

– Ett vanligt missförstånd är att det är stora upplagor som, ur ett ekonomiskt perspektiv, är bäst att göra i Östeuropa. I själva verket är det de mindre upplagorna, från 1 exemplar upp till 10 000. Sedan beror det förstås på hur avancerad trycksaken är. Generellt kan man säga att: ju mer avancerat, desto större blir besparingen jämfört med Sverige.

 

Finns alltså inga nackdelar med att trycka utomlands? Jo då. Visst finns det fallgropar, intygar Thomas Lundström. Men detta har Dotgain löst på ett sätt som blir allt vanligare.

 

– Vi har egna grafiska ingenjörer på plats som löser all dokumentation, kvalitetssäkring, transport, logistik och så vidare. Detta är helt nödvändigt för att vi ska kunna se till att produkten verkligen kommer till kunden rätt utförd, i rätt tid och enligt alla överenskommelser.

 

Thomas Lundström – själv grafisk ingenjör utbildad i Storbritannien – har också han noterat att det blir allt vanligare bland svenska företag att trycka utomlands.

 

– Jag tror att inköparna har insett att fördomarna var fel, att kvaliteten ofta är högre än i Sverige och dessutom till ett lägre pris. Att euron är så billig just nu har givetvis också bidragit. Lågkonjunkturen utomlands är betydligt djupare än i Sverige vilket har gjort att priserna sjunkit ännu mer.

 

2002 startades en ny nöjestidning i Värmland: gratistidningen ”Tryck”. I dag har den en upplaga på 25 000 exemplar och kommer ut med tio nummer per år. En del av framgången bottnar i att tidningens initiativtagare – efter att de under de tre första åren använt sig av svenska tryckerier, ”med skiftande kvalitet och pris” – bestämde sig för att blicka utomlands.

 

– Vi letade på nätet och fick upp ögonen för ett tryckeri i Estland. Därpå inledde vi en mejlkonversation, skickade över prover på det papper (förstärkt tidningspapper) vi ville ha och fick ett förslag på en bättre typ av bestruket papper. Vi ville ha mer stuns i bilderna, vilket kunde förverkligas med den papperstypen. Vi blev väldigt nöjda med resultatet. Att priset inklusive frakt låg omkring 50 procent lägre jämfört med svenska tryckerier, var förstås ingen nackdel, berättar tidningens chefredaktör Pål Johansson.

 

Palle Carlson, säljansvarig, fyller i:

 

– Samarbetet med tryckeriet i Estland har alltid gått smidigt. De har dessutom haft stort tålamod med oss, till exempel när vi tvingats skjuta på vår deadline. Det enda som har krånglat vid några tillfällen, ironiskt nog, är transporterna i Sverige.

 

Det är inte bara stora företag, som Natur & Kultur och Dotgain, som använder sig av utländska tryckerier. Det lilla amerikanska skivbolaget Soleil Moon trycker nästan alla sina omslag och konvolut i utlandet. När de skulle trycka upp det svenska industribandet ”Lovacs” debutskiva vände de sig till Kina. Charles Powne driver skivbolaget från Portland, Oregon, och beskriver via mejl bakgrunden till varför man använder sig av kinesiska tryckerier:

 

– Föga överraskande så är det de låga priserna som är den främsta anledningen till att vi trycker i Kina. Skivbolaget tjänar mellan 30 procent till 75 procent på varje beställning. Men det handlar inte bara om det, kvaliteten på produkterna är också väldigt attraktiv för oss. Faktiskt är den ofta högre än vad amerikanska tryckerier kan åstadkomma.

 

Vilka andra fördelar finns?

 

– Ett annat stort är plus att det är möjligt att trycka i ganska små upplagor. Att trycka under 1000 exemplar i USA är praktiskt taget omöjligt. Jag trycker också en hel del i Indien och där är fördelarna desamma: lägre priser, ofta bättre kvalitet och möjligheten att beställa få exemplar.

 

Finns det några fallgropar?

 

– Det finns många fallgropar, men så har det alltid varit och de finns givetvis där även om du använder ett inhemskt tryckeri. För ett par månader sedan skickade jag iväg en order på 3000 konvolut till ett album. När jag hämtade ut skivorna upptäckte ett allvarligt fel. Trots att jag hade fått beställningen både muntligt och skriftligt bekräftad gick det snett på grund av att någon på tryckeriet blev distraherad under ett ögonblick och gjorde ett misstag. Var tryckeriet låg? I New York. Läxa? Problem kan uppstå var som helst, när som helst.

 

© kellmanlarsson.se + Good Feeling Design 2014