2020-07-28 Dagens Nyheter, Bokhandlarnas kris


En fjärdedel av alla fysiska bokhandlar i Sverige har klappat igen de senaste tio åren. Under virusvåren har krisen fördjupats ytterligare. ”Mycket oroande”, menar ledande branschföreträdare. DN besökte anrika Hedengrens på Stureplan – en av många bokhandlar på fallrepet.


Kommer den fysiska bokhandeln snart framstå som en anakronism? En kvarleva från en annan tid, lika sällsynt som vinylspelare, hemtelefoner och speedobadbyxor. En hel del tyder på det. På tio år har en fjärdedel av alla bokhandlar – omkring 100 stycken –lagts ner i Sverige. Och många fler hänger på en skör tråd. Konkurrensen från internetbokhandlar och ljudböcker har gjort det svårt att driva bokhandel i Sverige, säger bokhandelsekonomen Leif Olsson. 

 

– Bokhandlarnas styrka var tidigare att de hade ett välsorterat utbud. Det var själva affärsidén. Nätbokhandeln fällde krokben för det konceptet, eftersom de kunde erbjuda en i princip oändlig bredd – och dessutom en rabatt på 20-25 procent. Samtidigt som den fysiska bokhandeln satt på ett kapitalkrävande varulager på tusentals titlar. Det som tidigare var en styrka blev nu ett sänke.

 

Leif Olsson är högt respekterad i bokbranschen. Sedan 1970-talet har han på ett unikt sätt kartlagt svenska bokhandlar. Just nu arbetar han, vid 85 års ålder, på en bok om bokhandelns historia i Stockholm. Hans senaste statistik visar att antalet kommuner i med allmänbokhandel de senaste 20 åren har minskat drastiskt. I dag saknar 135 av 290 kommuner helt bokhandel och ytterligare 100 kommuner har endast en. I Västerbotten, exempelvis, finns nu bara bokhandel i Umeå och Skellefteå medan övriga tretton kommuner saknar helt.

 

– Det är särskilt de små kommunerna som drabbats. Men det börjar även gälla större orter som Motala och Katrineholm, vars enda bokhandel de senaste åren har gått i konkurs efter en bokhandelstradition på långt över 100 år. Och när kommuner med så pass stora invånarantal inte längre kan bära en bokhandel, då börjar läget bli allvarligt. 

 

Bokhandeln spelar och har spelat en stor kulturpolitisk roll i vårt samhälle, menar Leif Olsson. 

 

– Prästen, folkskolläraren och bokhandlaren har av tradition varit centrala gestalter i många svenska samhällen i närmare 200 år.

 

Maria Hamrefors, ordförande för Svenska Bokhandlareföreningen, är även hon djupt bekymrad över hur samhället kommer påverkas på sikt, om bokhandeln går från kulturbärare till kuriositet.

 

– Det är mycket oroande. En bokhandel är något mer än ett ställe där man kan köpa böcker. På många orter är den en central del av det lokala kulturlivet med ett stort utbud av evenemang och läsfrämjande aktiviteter. Men även i vardagen är bokhandeln enormt viktig. Personalens kunskap om böcker är unikt för bokhandeln. Det är den enda försäljningskanal där man möter människor av kött och blod, som kan ge personlig service.

 

Under coronapandemin har nätjättarna flyttat fram sina positioner ytterligare, samtidigt som den fysiska bokhandeln varit den stora förloraren. Nu blir hösten, och inte minst den kommande julhandeln, avgörande för bokhandlarnas överlevnad, säger Maria Hamrefors. 

 

– Skulle det bli en omfattande nedstängning av samhället i höst så kommer mängder av bokhandlare att gå under. Många gånger är det familjeföretag i tredje eller fjärde generationen. Tvingas de lägga ner så försvinner butikerna för gott.

 

Kristina Ahlinder, vd för Svenska Förläggareföreningen, påminner om att det aldrig har sålts fler böcker än det görs just nu – men inte längre bara på det traditionella sättet. 

 

– Samtidigt är bokhandeln betydelsefull på många sätt. Här synliggörs böcker och kan väcka intresse hos både ovana och vana läsare. För samhället är det viktigt att många olika författare kan ge ut böcker, på många olika teman och på många olika förlag. I en demokrati måste många olika röster kunna bli hörda och uppmärksammade. Här har bokhandeln fortsatt en viktig roll.

 

Att köpa böcker på nätet passar inte alla, menar Kristina Ahlinder. 

 

– Även om e-handeln har många förtjänster är den inte i närheten av att kunna förmedla läslust, inspiration och engagemang som en riktigt bra bokhandel kan göra.

 

Bokhandeln som representant för folkbildningstanken, alltså. Men i en samtid där boklådorna kläms mellan höga hyror och låga nätpriser, finns det någon livboj? Konsumenterna måste ta sitt ansvar, menar vissa. Andra efterlyser en radikal omläggning av litteraturpolitiken. Eller en återgång till fasta bokpriser, ett system som skrotades i Sverige i början av 1970-talet men fortfarande gäller i länder som Norge, Frankrike, Spanien och Tyskland. 

 

– Det har tidigare funnits ett statligt stöd för nyetablering och övertagande av bokhandel. Jag vet inte om det skulle vara en bra idé att återinföra det. Å andra sidan måste ju bokhandeln kunna stå på egna ben, säger Kristina Ahlinder.

 

Anrika Hedengrens Bokhandel på Stureplan har flera gånger de senaste åren varit konkurshotad. Våren 2015 skickade Hedengrens ut ett mejl till sina stamkunder. Räddningen blev ett upprop på sociala medier, som drevs av bland annat författaren Bodil Malmsten. Butiksägaren Nicklas Björkholm fortsätter att kämpa. Men det är inte lätt, särskilt inte i dessa tider, suckar han så att det skrapar  i telefonen. 

 

– Försäljningen har halverats de senaste månaderna. Det är knappt att vi klarar att hålla näsan ovanför vattenytan. Dessutom blir det några kallsupar då och då.  

 

Hedengrens Bokhandel – vars otvetydiga slogan lyder: "din oas i det digitala ökenlandskapet" – är inne på sitt tredje århundrade i litteraturens tjänst. Butiken har haft samma adress sedan 1897. I källaren, där 35 000 volymer på åtta språk trängs på hyllorna, träffar DN Inger Andersson som arbetat i butiken sedan 1995. Det är en dödsföraktande, om än mycket trevlig, verksamhet, säger hon. 

 

– Jag tycker själv att det vore hemskt om bokhandeln försvann, och inte bara för att jag arbetar här. Det handlar om välsorterad tillgång till kultur. Men jag har levt med den här krisen så länge nu att jag har börjat bli van. 

 

Vi avbryts av ett telefonsamtal, en kund ringer och frågar efter en trädgårdsbok. Inger Andersson knappar på datorn och ser att den är tillfälligt slut. I sämsta fall, för Hedengrens, köper kunden boken hos någon av de konkurrerande nätjättarna istället. Bokhandeln är beroende av de återkommande kunderna, säger Inger Andersson. 

 

– Våra stammisar är många, även om de inte är tillräckligt många. Och de är förstås oerhört tacksamma att vi finns kvar.

 

En av dessa stamkunder är Fredrik Wikingsson, som vittnar om bokhandelns roll som kulturinrättning. Hedengrens var en mytisk plats för honom, långt innan han flyttade till Stockholm. 

 

– Jag hade hört att Bob Dylan kom till Hedengrens på 1960-talet och bad om poeten Charles Baudelaires "De ondas blommor" på engelska. Expediten snubblade nervöst ner i lagerkällaren där hon – otroligt nog – hittade ett exemplar av "The Flowers of Evil". Dylan vände och vred på den några varv, släppte den på golvet och lämnade sen utan ett ord butiken. 

 

Fredrik Wikingsson hade bara bott i Stockholm i fyra timmar när han målmedvetet styrde kosan mot Hedengrens. 

 

– Där lokaliserade jag och räckte över ett exemplar av "De ondas blommor" till killen i kassan med de menande orden "Jag antar att ni inte har kvar Dylans ex...?" Han skakade bara lite frågande på huvudet. Långt senare har jag förstått att Dylan inte alls besökte Hedengrens utan en bokaffär som hette Sandbergs. Spelar det nån roll? Egentligen inte. Det kunde ha hänt på Hedengrens. Annat har hänt på Hedengrens. Inget har hänt på amazon.com. 

 

Men förutom att det inte odlas så många bra historier hos nätbokhandlarna, går det inte lika bra att shoppa böcker där? 

– Jag är väldigt förtjust i random-funktionen när jag lyssnar på musik, det finns nån sinnrik algoritm i bakgrunden som sållar bort den värsta skiten och håller en på tårna som lyssnare. Samma känsla får jag i en bokhandel. Jag kanske går in för att köpa Lars Gustafssons "Tennisspelaren" men eftersom bokhandeln förstås inte "har den inne" så kommer jag ut med Joan Didions "The White Album", som nåt ballt förlag gett ut i en nyutgåva där typ Amanda Jensen skrivit förordet. Och så öppnar sig den dörren. 


© kellmanlarsson.se + Good Feeling Design 2020